MSB kritiserar region Örebro län - för låg beredskap

0:59 min

Det kommer nu kritik från myndighetshåll efter att flera regioner fått brist på förbrukningsmaterial.

Det är MSB som är kritiska, myndigheten för samhällskydd och beredskap.
Men de riktar sin kritik mot de berörda regionerna i stället för mot leverantören.

MSB menar att beredskapen är för låg, och att regionerna bryter mot lagen.
Man måste säkerställa att man verkligen har tillgång till de förbrukningsartiklar som man behöver, det säger Jan-Olof Olsson, expert på försörjningsberedskap vid MSB.

Regionerna har brustit i risk- och sårbarhetsanalysen när man gjort upphandlingen av leverantören, menar han.

Olsson säger också att regionerna är ansvariga enligt hälso- och sjukvårdslagen att säkerställa att de har bland annat förbrukningsartiklar.