Sjukvård

Sjukvården avvisar krav på egna lager av förbrukningsvaror

1:40 min

Det finns ingen möjlighet att hålla stora mellanlager av förbrukningsartiklar för sjukvården.

Det menar Inger Nordin-Olsson, chefsläkare i Region Örebro län, och den som operativt leder arbetet efter att det blev akut brist på förbrukningsartiklar i vården.

MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, menar att de fem regionerna som nu berörs brister i beredskap och bryter mot lagen.