Sjukvården i stabsläge

Långt ifrån faran över med de uteblivna leveranserna till sjukvården

0:37 min

Läget är fortfarande allvarligt med de uteblivna leveranserna av sjukvårdsartiklar till regionen.

Natten till lördag fick man en nästan full leverans av den nya leverantören Apotekstjänst, men man har inte kontroll över när nästa leverans kommer. Det berättar Martin Stang, områdeschef för försörjningen inom regionservice.

Västra Götalandsregionen har stöttat upp med leveranser av förbrukningsvaror och bedömningen är i nuläget att verksamheten i vården ska rulla på utan till exempel inställda operationer.