Materialbristen

Efter leveranskrisen: Regioner inleder extern granskning

0:29 min

Efter höstens leveranskris inom sjukvården, där en stor brist på sjukvårdsmaterial uppstod, så inleder nu Region Örebro tillsammans med de andra drabbade regionerna en extern granskning av leveransproblemen.

Man kommer att utreda orsakerna till de bristande leveranserna för att kunna förebygga så att det inte ska kunna hända igen. Det handlar bland annat om att se över upphandlingen, övergången och konsekvenserna.

Det var den 1 oktober som man gick över till den nya leverantören Apotekstjänst som problemen uppstod. Leveranserna uteblev och sjukvården i flera regioner gick upp i stabsläge.

Problemen med leveranserna av sjukvårdsmaterial kvarstår än idag, skriver region Örebro i ett pressmeddelande.

Rapporten ska redovisas i juni 2020.