Kollektivtrafik

Ombyggnation av Hertig Karls allé i Örebro avbryts

0:31 min

Socialdemokraterna och Moderaterna i Örebro är nu överens om att gemensamt satsa på Bus rapid transit.

Bus rapid transit är stora bussar som liknar spårvagnar med hög turtäthet och egen bussfil. Överenskommelsen innebär också att planerna på ombyggnation av Hertig Karls allé i Örebro avbryts.

Första etappen med de nya bussarna ska gå mellan Brickebacken och Tegnerlunden och beräknas vara i drift 2025. Dessutom ska en sträckning norrut utredas.