Coronavirus

Kritik mot att lärare måste arbeta på plats

0:54 min
  • Trots att gymnasieeleverna är hemma för distansundervisning så ska lärarna, om de är friska, arbeta på plats på Karolinska gymnasiet
  • "Vi vill ju följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och vi vill ju jobba hemma så mycket som det går", säger Mikael Johnson, som är lärare och  skyddsombud.