Facket på Hasselfors sågverk oroas över varslen

Enligt Skogs- och träfacket på Hasselfors sågverk, så kommer företaget inte att klara produktionen nästa år om man gör sig av med 22 anställda som nu har varslats om uppsägning.

Enligt platschefen, Göran Storm, måste företaget minska personalen på grund av brist på råvara.
Produktionen på sågverket ska nästa år ligga på samma nivå som för två år sedan, då var man 110 personer mot de 93 det skulle bli nu om alla som varslats sägs upp, det säger fackordföranden Magnus Lindberg