Lärare på Vivallaskolan får skylla sig själva

Vivallaskolan har sig själv att skylla för att resurser inte fördelas bättre. Det säger ansvarig politiker efter att specialpedagoger på Vivallaskolan visat oro för att nedskärningarna nästa år kommer att få negativa följder för eleverna.

Det är Vivallaskolans så kallade elevhälsogrupp som har slagit larm om att Vivallaskolans låg- och mellanstadie inte klarar av fler nedskärningar.
Efter jul kommer det att finnas två specialpedagoger i stället för fyra som det var för ett år sedan. Totalt ska åtta tjänster bort. Specialpedagogerna tänker särskilt på att Vivallaskolan har många elever med invandrarbakgrund och extra behov. Men Dennis Begic jämför med Öknaskolan som har liknande elevunderlag men kostar mindre pengar.
- Där finns det inga problem, därför ser jag inte att det skulle bli problem på Vivallaskolan heller, säger han. . Specialpedagogerna på Vivallaskolan drar sig inte för att säga att det situationen på Vivallaskolan kan leda till en katastrof. Något som Dennis Begic tar med ro.