Nya prover tagna i Hasselfors - mer arsenik i marken

Nu visar resultatet från provtagningar vid Hasselfors skola, där det tidigare hittats stora mängder arsenik i en bäck, att hela västra sidan om bäcken är förorenad. På sina ställen mycket kraftigt.

Det är 26 prover från området väster om den bäck där det tidigare hittades mycket höga halter arsenik som det nu kommit svar på.
Ett av provsvaren visar ett värde på 2 400 milligram arsenik per kilo vilket är 60 gånger så högt som Naturvårdsverkets riktlinjer för mindre känslig markanvändning.
- Vi har ingen aning om hur det kan var ett så högt värde just där, säger Laxå kommuns miljöchef Harry Lundin.
På den här platsen har nu ytterligare prover tagits både på och under marken. I väntan på provsvar kommer kommunen inte att vidta några ytterligare skyddsåtgärder.
Redan tidigare är det konstaterat att skolgården vid Hasselfors skola inte har förhöjda arsenikvärden och det nu aktuella området är sedan tidigare avspärrat. Det är ännu inte klartlagt var arseniken i marken ursprungligen kommer i från.