Nyblivna föräldrar med spädbarn varnas för julruschen

Årets utbrott av RS-virus, ett förkylningsvirus som kan vara livsfarligt för i synnerhet spädbarn, kommer i år tidigare och betydligt kraftigare än på flera år.

Hur svår epidemin blir är för tidigt att säga, men Smittskyddsinstitutet i Solna manar till stor försiktighet. Bland annat manas nyblivna föräldrar att inte ta med sina spädbarn ut i den intensiva julhandeln. RS-virus kan ge små spädbarn under sex månader svår - och ibland livshotande luftvägsinfektion.