Ahmed El Gody från Egypten blir doktorand i Örebro

För första gången får Örebro Universitet en doktorand i media och kommunikationsvetenskap från ett utvecklingsland. Det är Ahmed El Gody från det brittiska Kairo Universitetet i Egypten som under de kommande tre åren skall studera hur svenska tidningsjournalister använder ny informationsteknologi, som till exempel Internet, i sitt dagliga arbete.

Ahmed El Gody, som själv jobbat som journalist, förklarar att han vill bedriva sin forskning här, eftersom Sverige är ett av världens mest framstående länder när det gäller att använda modern informations och kommunkationsteknologi för att utveckla samhället. Och han är mycket imponerad över hur svenska medier använder IT för att utveckla journalistiken. Målet är att ta fram en arbetsmodell byggd på svenska erfarenheter, som kan överföras till egyptiska redaktioner, för att främja öppenhet och demokrati. Han är nämligen övertygad om att Internet ökar journalisters möjligheter att göra ett bra jobb - också i Egypten.

Stig Arne Nohrstedt, professor i kommunikationsvetenskap på Örebro Universitetet, kommer att handleda Ahmed El Gody, som han har stora förväntningar på.