Hällefors satsar på 3-3-systemet

I Hällefors kommun satsar man på 3-3-systemet inom äldreomsorgen, tvärtemot många andra kommuner, där arbetsmodellen lagts ner.

Vid nyår försvinner 3-3 från hemtjänsten i Lekeberg, efter fyra år, det har vi berättat tidigare. I Hällefors är systemet detsamma, personalen jobbar tre dagar och är lediga tre dagar i ett rullande schema. Utöver det tillkommer 21 extradagar per år som personalen ska jobba.
Men i Hällefors tycker både personal och politiker att systemet är bra, och i stället för att lägga ner ska 3-3 utökas lite för varje år, det säger omsorgsnämndens ordförande, socialdemokraten Lilian Stenqvist. Hon tycker att 3-3 är bra för personalen, och enhetschef Eva Palm på äldreboendet Fyrklövern tror att kommunen kommer att spara pengar med tiden genom att sjukskrivningarna och vikariekostnaderna minskar.