Ovako lägger ner i Karlskoga - flyttar till Hällefors

Företaget Ovako ska lägga ner verksamheten i Karlskoga och flyttar den till Hällefors. En investering på drygt 87 miljoner konor ska också ske i verksamheten i Hällefors.

Investeringen i Hällefors kommer att ske mellan åren 2006 och 2008 och ska enligt Ovako mordenisera företaget och göra det mer kostnadseffektivt.
Det ska ocså göra att företaget blir fortsatt konkurrenskraftigt och skapar tillväxt.
Flytten innebär att de 30 personer som nu jobbar på Ovako i Karlskoga får pendla till Hällefors om de vill jobba kvar, vilket företaget hoppas på.