Ingen flytt för Ungdomens hus i Degerfors

Ungdomens hus i Degerfors kommer att finnas kvar i Folkets hus. Kommunen har tidigare funderat på att byta lokal eftersom de ansett att hyran varit för hög.

Men nu har den sänkts nästan lika mycket som kommunen önskat. Resterande belopp, ungefär 20 000 på 2 år, kommer Kultur och utbildningsnämnden att skjuta till, berättar dess ordförande Annika Engelbrektsson.