Minnesgudstjänst i Nikolaikyrkan

Det är inte bara i Stockholm, Göteborg och Malmö som ceremonier hålls till minne av tsunamikatastrofen. I Örebro öppnas Nikolaikyrkan ikväll för alla som vill delta i en ekumenisk minnesgudstjänst.

Initiativtagare är prästen Björn Helgesson, som själv deltog i räddningsarbetet i Krabi-regionen i Thailand direkt efter flodvågskatastrofen. Under det gångna året har han dessutom lett en samtalsgrupp med ett tiotal örebroare som själva drabbades av tsunamin. Där har man tillsammans bearbetat känslor av sorg, förlust, dödsskräck, skuld och kränkningar.
Vid kvällens minnesgudstjänst vill han förmedla tröst och hopp, samtidigt som han tycker att känslan av vanmakt måste få ha sin plats. Musik, ljuständning och samtal kommer att ingå i ceremonin.