Örebro kommuns agerande skamligt, enligt villaägare

Trots att Behrns studenthus i Almby, kvarteret Lägern, saknar bygglov har de familjer som drivit ärendet inte fått något gehör hos kommunen eller fått någon ersättning av kommunen. Istället har Örebro kommun lagt mycket arbete på, att under flera år, överklaga ärendet mot villaägarna.

Thord Eld, en av dem som drivit ärendet är besviken och chockerad över att inget hänt trots att de fått rätt i så många instanser:
- Jag har fått rätt i alla instanser men inte fått rätt från min egen kommun. Det tycker jag är skamligt.
På flera punkter har Örebro kommun låtit stadens stora byggherre Behrn frångå den gällande detaljplanen för området. Små avsteg från detaljplanen får kommunerna göra men i det här fallet handlar det inte om avsteg som är att betrakta som mindre enligt Länsrätten och Länsstyrelsen.
Pär Boström, som är en av de villaägare som tagit strid, är inte nådig i sin recension av kommunens agerande:
- Vi upplever ett maktmissbruk och att kommunen har gynnat en stor fastighetsägare i förhållande till oss. Det innebär att vår rättssäkerhet inte har blivit tillgodosedd.
Enligt PBL, Plan och bygglagen, är kommuner skyldiga att agera om det finns svartbyggen, det vill säga om en fastighet saknar bygglov. Det är något som privata villaägare i Örebro fått erfara. Exempelvis fick en villaägare betala 15 000 kronor i straffavgift för en källare som saknade bygglov. Men i fallet med studenthusen har kommunen valt att agera genom att överklaga i omgångar till olika instanser.
Arne Bergqvist, byggnadsnämndens ordförande förklarar varför:
- Det var så ovisst om hur tolkningen egentligen var på det här, och då ville man ju ha ett prejudikat på hur det skulle tolkas.
Sveriges Radio Örebro har sökt vd Per Johan Behrn för en kommentar men inte lyckats nå honom.