Varsel på sågverk i Karlskoga - 25 får sluta

25 av dom 143 anställda på Valåsens Sågverk i Karlskoga sägs upp, det står klart nu när förhandlingarna kring den nya organisationen är klara.

Sågverket har investerat i ett nytt justerverk för 55 miljoner kronor. Tanken är att bemanningen ska minska succesivt fram till att det nya justerverket är i full gång i höst, säger VD Peter Broberg till Karlskoga-Kuriren.