Örebro kommun vill göra studenthus lagliga

Örebro kommun gör om detaljplanen för området med de svartbyggda studentlägenheterna i Almby - och gör dem på så sätt lagliga. Villaägare i området har inte fått något gehör hos kommunen för sina protester mot husen trots att de fått rätt i flera instanser, och nu vill kommunen ändra på detaljplanen.

Efter att beslut och domar i Kammarätten, Länsrätten, regeringsrätten och hos Länsstyrelsen gått emot Örebro kommun och byggherren Behrn har nu kommunen ändrat taktik.

Studenthusen saknar alltså bygglov då de inte följer detajplanen, och efter nio års prövningar i olika rättsliga instanser arbetar kommunen med att helt sonika göra en ny detaljplan för området. Om ett par veckor kan den träda i kraft om den inte överklagas. Det för att Behrn vill fortsätta bygga förklarar byggnadsnämndens ordförande Arne Bergqvist.

Med en ny detaljplan skulle byggherren Per Johan Behrn kunna söka nytt bygglov i efterhand för sina studenthus.

När verkligheten blivit annorlunda än tänkt ska detaljplanen istället ritas utifrån det som blivit. Pär Boström hör till de villaägare som drivit fallet mot kommunen och Behrn. De kräver skadestånd och och husen försvinner.

Men ordföranden i byggnadsnämnden, socialdemokraten Arne Bergqvist, säger att det inte blir tal om att riva några hus.