Länsrätten upphäver Örebro kommuns beslut om kollektivavtal

Örebro kommuns beslut om att kräva kollektivavtal av de företag som vill vara med i kommunens upphandlingar har tillsvidare upphävts av länsrätten.
Det var organisationen Företagarna som ville att Länsrätten skulle upphäva beslutet. Företagarna tycker att beslutet strider mot Lagen om Offentlig Upphandling.