"Bara brottsoffer engagerar sig för andra brottsoffer"

Idag den 22 februari uppmärksammas den Internationella Brottsofferdagen runtom i landet. Britt Rosén, ordförande för Brottsofferjourens Regionsråd i Örebro Län, tycker inte att den här dagen får den uppmärksamhet den förtjänar i länet.

Hon säger att människor sällan engagerar sig inom brottsofferverksamheten om de själva inte varit utsatta för ett brott. För lite resurser är ett annat problem som gör det svårt för verksamheterna att satsa på en större manifestation inför en sådan här dag. Enbart två av länets fyra brottsofferjourer kommer att hålla öppet hus under dagen.