Psykoterapeut lämnade ut sekretessbelagda uppgifter

Socialstyrelsen i Örebro anmäler en psykoterapeut vid Landstinget i länet till hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd för brott mot sekretesslagen. Anmälan görs med motiveringen att sekretessbelagda uppgifter lämnats ut på ett olagligt sätt.

Den kritiserade terapeuten anser i sitt svar till Socialstyrelsen att uppgifterna som lämnats ut inte skapat några men för de inblandade. Socialstyrelsen yrkar i sin anmälan på någon form av disciplinpåföljd för psykoterapeuten.