Centern protesterar mot skifferbrytning

Centerpartiets Hardemoavdelning protesterar mot den skifferbrytning som det kanandensiska företaget Continental Precious Minerals ansökt hos Bergstaten om att få utföra.

Det är två platser i Hardemo som är aktuella, bland annat sydväst om bensinstationen i Brändåsen.

Enligt hardemocentern finns alunskiffer på platserna av samma typ som tidigare brutits i Kvarntorpsområdet, och även om företaget är ute efter olja och nickel så tas även uran upp vid brytningen, menar centern. Det utsätter då grundvattnet för stora risker, fortsätter centern som vill att kommunen och länsstyrelsen avslår brytningen.