Bättre arbete mot narkotika i Örebro län

Polisen i Örebro län kommer nu att förbättra sitt arbete mot försäljning av narkotika. Länspolismästare Bengt Svenson säger att arbetet mot så kallade överlåtelsebrott är det som har den största betydelsen när det gäller att stoppa nyrekrytering av narkotikamissbrukare, och nu ska narkotikaarbetet bli bättre.