Många tips om narkotika - men utredare saknas

Örebropolisen har så många konkreta tips och uppslag att de utan problem skulle kunna utreda dubbelt så många grova narkotikabrott jämfört med i dag.

Det säger Robert Hasslinger som är chef för enheten för grova brott. Det som fattas för att starta fler utredningar är fler narkotikabrottsutredare på den enheten.
Robert Hasslinger säger att han som ansvarig för enheten gärna skulle se fler utredare, men han vill inte kritisera polisledningens prioritering utan säger istället att det finns oerhört många aspekter som ska vägas in i bedömningen av var polisen ska lägga sina resurser.