Flygtrafiken läggs ner till Köpenhamn?

Flygtrafiken mellan Örebro och Köpenhamn är i farozonen. Allt färre flyger den sträckan och lönsamheten har minskat så mycket att gränsen snart är nådd.

Flygbolaget Skyways har startat en utredning som ska leda fram till ett beslut. Frågan är om det går att öka trafiken eller om den ska läggas ner. Detsamma gäller sträckan Örebro - Norrköping.

I höstas lade Skyways ner flygtrafiken mellan Örebro och Arlanda på grund av dålig lönsamhet.

Om trafiken till Köpenhamn och Norrköping läggs ner, så sker det tidigast till sommaren.