Beröm på jobbet ökar trivseln

Det behöver varken vara dyrt eller komplicerat för arbetsgivare att få sin personal att trivas på jobbet, det framgår av en ny avhandling som nyligen har presenterats. Avhandlingen inriktar sig på vad som gör att vi håller oss friska på jobbet i stället för vilka risker vi utsätts för, och den är gjord av Per Lindberg, som är forskare vid Karolinska Institutet.

Att få beröm av chefen, och få känna sig som en viktig person på arbetet gör att människor trivs på jobbet, visar Per Lindbergs avhandling.

Han halkade in på ämnet när han märkte att människor i bra arbetsmiljöer ändå kunde må dåligt, medan det kunde hända att de som jobbade i en sämre arbetsmiljö trivdes bra på jobbet.

En av orsakerna till det är alltså att chefen ger de anställda beröm.