Invandrare svartmålas i svensk media

Massmedia målar konsekvent ut invandrare som ett problem istället för en resurs och det bidrar till skapandet av dom och vi mentaliteten i Sverige. Det visar en rapport som Stig Arne Norhstedt och några andra Örebro-forskare tagit fram som en del i en statlig utredning om integration.

När artiklar i Nerikes Allehanda och Örebro Kuriren från en längre tidsperiord studerades av forskarna visade sig att 80 procent av materialet gav en negativ bild av invandrare.

SVT:s chef för mellansverige, Olav Sandström, håller med om att mycket är negativt, men han säger att media i stort koncenterar sig mycket på problem och att det inte bara gäller invandrare. Ändå tycker han att någonting måste göras för att media ska bli bättre på integrationsfrågor.