Föreningar i Örebro län säljer korv olagligt

Nästan alla ideella föreningar i Örebro län som bedriver nån typ av försäljning av livmedel gör det olagligt, sen den nya livsmedelslagen trädde i kraft den 1:a januari. Tidigare var ideella föreningar undantagna men det är de inte längre. Det här har fått många föreningar att reagera. En av dom är ÖSK Ungdom i Örebro, där Peder Widlund är ansvarig.

Efter en rundringning som Sveriges Radio Örebro har gjort, visade det sig att ingen eller mycket få föreningar har registrerat sig trots att de bedriver försäljning. Att de inte gjort det beror enligt dem själva på att de inte har fått någon information.

Men enligt Marielle Nilsson på miljökontoret är det föreningarna själva som är skyldiga att känna till den nya lagen. Skärpningen i livsmedelslagen innebär att de ideella föreningarna måste komma in med en ansökan till miljönämden tio dagar före försäljningen.

Peder Widlund i ÖSK Ungdom som är en av de föreningar som nu fått vetskap om den nya lagen säger att det är självklart att de nu ska göra vad som krävs för att följa den.