SUF backar - friskola ska få mer betalt

Sydnärkes utbildningsförbund, SUF, har backat när det gäller betalningen till friskolan Örebro Fordonsutbildningar. SUF kommer nu att betala den summa som friskolan vill ha.

Det har sedan flera månader pågått en häftig diskussision mellan de båda om hur mycket varje elev ska få kosta per läsår. Skolan har till och med hotat att stänga av eleverna, eftersom de ansett att SUF inte har följt det avtal om betalning som funnits.
Men efter ett möte i dag så backar nu alltså SUF, friskolan får mer betalt.