Många flickor känner sig stressade

En ny undersökning gjord av landstinget i Örebro Län visar att skolungdomar på högstadie- och gymnasienivå mår allt bättre, men många flickor känner sig stressade. 

Fler än 8 600 ungdomar på högstadiet och gymnasiet har fått svara på landstingets om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor.
De flesta av ungdomarna säger sig ha en bra eller mycket bra hälsa. Överlag verkar pojkar må bättre än flickor. Det som oroar i undersökningen är att många flickor ändå känner sig stressade och sover dåligt.
Vad det beror på törs inte Håkan Bergman, socialdemokratiskt landstingsråd gissa, men han säger att det är oroande och att det krävs gemensamma insatser från föräldrar, skola, skolhälsovård och av hälso- och sjukvården för att ändra det här.