Oklart vem som bär ansvaret för försenad räddningsinsats

Det är oklart vem som bär ansvaret för att räddningsarbetet efter en trafikolycka på fredagen mellan Örebro och Arboga försenades med en kvart.

Förseningen berodde på att överfarterna var dåligt plogade och att ambulanserna tvingades fortsätta mot Arboga ungefär en mil innan man kunde ta sig över på andra sidan. Men just där olyckan inträffade så är det en så kallad driftområdesgräns, vilket innebär att en annan entreprenör tar över ansvaret för plogningen.
Det är Vägverket Produktion som plogar öster om olycksplatsen, men de har inte hört talas om kritiken och vet därför inte hur överfarterna är plogade. NCC som plogar åt örebrohållet medger att en överfart var dåligt plogad.