Villa i Mellringe blir vårdhem för missbrukare

En villa i Mellringe i Örebro kommer att användas för att skapa sex nya vårdplatser för kvinnor med missbruksproblem. Det är behandlingshemmet Runnagården i Örebro som nu utökar sin verksamhet tillfälligt på grund av mycket stor efterfrågan på vårdplatser.

De nya vårdplatserna i Mellringe kommer att finnas i första hand fram till och med december 2007.  
Drygt 17 tjänster kommer att finnas på det nya boendet och det kommer att kräva nyanställningar inom Runnagården.