Just nu

Kraftigt minskat intresse för friår i Örebro

Intresset för att söka friår har minskat kraftigt i Örebro. Det är nu andra året som det finns möjlighet att söka ett friår från sitt jobb. Men hittills är det betydligt färre som sökt friår 2006 jämfört med 2005.

Torbjörn Torstensson som är friårsansvarig på arbetsförmedlingen räknar med att antalet som vill ha friår än så länge bara är en tredjedel jämfört med förra året. Arbetsförmedlingen har möjlighet att bevilja 200 personer friår i Örebro.