40 varslas i Arboga

Försvarsindustrikoncernen Saab varslar 100 anställda inom affärsenheten Saab Aerotech om uppsägning.Av de 100 berörda jobbar 40 i Arboga och 60 i Linköping . Saab kallar varslet för ”en anpassning till beställnings- och beläggningssituationen”.