Landstinget gjorde inget fel, trots äggstocksoperationer utan medgivande

Patientföreningen för livmoder- och äggstocksopererade anmälde landstinget i Örebro till Socialstyrelsen, för en tid sedan. Enligt anmälan har många kvinnor i Örebro län fått sina äggstockar bortopererade utan att de gett sitt samtycke. Men Socialstyrelsen anser inte att landstinget gjort något fel.

Enligt patientföreningen har Örebro län också högst antal operationer per invånare av samtliga landsting i landet, där båda äggstockarna tagits bort.
Socialstyrelsen har nu granskat frågan och finner inget skäl att kritisera landstinget. Enligt Socialstyrelsen ger landstinget den vård som är lämplig utifrån den medicinska forskningens framsteg.