"Kraftsamling för Ljusnarsberg"

Folkpartiet och Ljusnarsbergs obundna Kommunparti, LOK,  har beslutat att samarbeta inför höstens kommunalval i Ljusnarsberg. Folkpartiet har inte lyckats få några platser i fullmäktige under den förra mandatperioden och LOK tycker sig ha blivit för litet.

De båda partierna gör därför en gemensam lista kallad Kraftsamling för Ljusnarsberg.
Exakt vilka frågor som ska drivas är inte klart ännu. På torsdag kväll blir troligen den gemensamma listan och valmanifestet klart. Enligt Thyra Lundell, som jobbat för LOK under många år välkomnar listan även opolitiska kandidater till listan.