Förbereder sig för att ta emot dem som ska hantera döda fåglar i länet

Smittskyddsläkare Hans Fredlund, på USÖ, säger att för sjukvårdens del gäller det nu att ha föreskrifter och bestämma hur man ska hantera och skydda dem som kommer att hantera döda fåglar. Han inväntar därför information från Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen.