Specialpedagogutbildning vid Örebro Universitet godkänd

Specialpedagogprogrammet vid Örebro Universitet får godkänt för sin undervisning i en granskning Högskoleverket gjort. Specialpedagogprogrammet vidareutbildar lärare med minst tre års erfarenhet som lärare.

Specialpedagogprogram finns vid sex universitet i Sverige. Det var bara fyra av de sex universiteten som fick godkänt för utbildningen av Högskoleverket. Och bland de godkända utbildningarna fanns alltså den vid Örebro Universitet.