Stiftelsen Tysslingen förbereder sig för fågelvirus

Vid fågelsjön Tysslingen, som har en genomströmning av omkring 8 000 svanar varje år, förbereder sig Stiftelsen Tysslingen för att hantera virussmittade fåglar.

Stiftelsen som sköter naturvården vid sjön ska efter helgen ha möte om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas. Försiktighetsmått och avståndsregler för de anställda finns redan. De svanar som kommer till Tysslingen är mest från Danmark och Nordsjön och Hans-Erik Karlsson, ordförande för stiftelsen Tysslingen säger att han bara kan hoppas att dom inte är smittade.