NA gjorde felaktiga skatteavdrag

Tidningen Nerikes Allehanda ska betala skattetillägg för sina sponsoraktiviteter under 2001. Det har kammarrätten I Göteborg slagit fast.

Det handlar bland annat om att tidningen gjorde avdrag på 210 000 kronor för sponsring, ett avdrag som underkändes av Skatteverket som istället utfärdade ett 40-procentigt skattetillägg.
Nerikes Allehandas koncernchef Hans Lartén hävdar att kammarrätten har fel, men att han ännu inte beslutat om tidningen ska överklaga till regeringsrätten eller ej.