Askersunds kommun behöver skärpa till sig säger miljö-och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Askersunds kommun vill nu tillsätta en djurskyddsinspektör på heltid. Det för att undvika ytterligare fall av vanvård av djur. 
Kommunen måste ta åt sig av den kritik som funnits, säger Elisabeth Lennartsson som är ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

På onsdagen dömdes en lantbrukare i kommunen till fyra månaders fängelse för djurplågeri sedan 28 av hans kor dött av undernäring för drygt ett års sedan. Det har beskrivits som det värsta djurplågeriet någonsin i Örebro län och kommunen fick kritik för att man inte upptäckte vanvården i tid.