Sakab är beredd att ta emot fåglar smittade av fågelinfluensan

Sakab utanför Kumla är beredd att ta emot och destruera de fåglar som är smittade av fågelinfluensan. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.
Destruktionen sker genom förbränning i höga temperaturer och avfallet matas in i förbränningsanläggningarna utan att det kommer i kontakt med annat avfall.

Mia Jameson som är ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Sakab säger att om smittade fåglar blandas med annat avfall så blir det svårt att hantera avfallet säkert för personalen och andra fåglar kan komma åt smittan om påsarna går sönder i hanteringen. Därför är det viktigt att de smittade fåglarna kommer i slutna emballage, säger hon.