Trucken - mest olycksdrabbade maskinen

165 olyckor där truckar varit inblandade har inträffat de senaste två åren i Örebro län, Västmanlands län och Värmlands län.

Trucken är arbetslivets mest olycksdrabbade maskin, menar Arbetsmiljöverket, som nu i en kampanj ska genomföra ungefär 400 inspektioner i dom tre länen för att säkra det förebyggande arbetet med truckar och pallställ. Dom flesta olyckorna inträffar inom partihandel och den vanligaste skadan är att man klämmer sig eller får frakturer på fötter och händer.