För få sökande till frigymnasium ger förlängd ansökningstid

Karlskogas första friskola på gymnasienivå, Walthergymnasiet, har förlängt sin ansökningstid från första mars till de första april.

Waltersgymnasiet är tänkt att starta i augusti och ha en idrottsinriktning. Mathz Lindberg, är rektor och VD för skolan.