Många nya företag, många konkurser

Det är vanligare med konkurser i Örebro län än i övriga landet. Tillsammans med Stockholm och Södermanland toppar företagen i vårt län konkursligan.

Och det är handeln och personalintensiva tjänsteföretag som oftare går i konkurs än andra företag. Det framgår av en genomgång av företagskonkurser under 2001 till 2004 som Nutek gjort.
I genomsnitt gick 7 800 företag i konkurs under den undersökta perioden i hela landet. Gemensamt för de branscher där konkurserna var flest är att många nya företag startades under åren, därav förklaras också en del av skillnaden mellan länen.