Intern utsätts för passiv rökning dygnet runt

En intern på Kumlafängelset har anmält den rökiga miljö han tvingas vistas i på Kumlafängelset. Internen har skickat sin anmälan om den dåliga luftkvaliteten på fängelset till Kumla kommuns miljönämnd, som har till uppgift att sköta tillsynen på anstalten.