Ris och ros om Kraftsamling för Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs Obundna Kommunparti, LOK, ska ju samarbeta med folkpartiet inför valet i höst. Partierna ska gå ihop om en gemensam lista, där partierna kallar sig Kraftsamling för Ljusnarsberg. Under torsdagskvällen höll gruppen ytterligare ett möte och man enades om 17 namn på listan. Toppnamnens placering är fortfarande olöst och valmanifestet jobbas det fortfarande på. Nyheten om gemensam lista för partierna tas emot med blandade känslor hos Kopparbergsborna.