Polisman friad för dödsskott

Örebro tingsrätt friade den 34-årige polisman från Örebro som stått åtalad för grov misshandel och grovt vållande till annans död efter att ha skjutit ihjäl en 22-årig man i Lindesberg förra våren.

Tingsrätten bedömer uppgifterna från både polismannens arbetskamrater och 22-åringens far med försiktighet.
I stället litar man på polismannens egna uppgifter. Det kan enligt rätten inte anses utrett att händelsen gått till på något annat sätt än vad han själv berättat, nämligen att 22-åringen sprungit mot honom med en kniv i vardera handen och att polismannen då avlossat ett skott. Tingsrätten ifrågasätter inte heller att polismannen siktat mot 22-åringens lår och att kulan i stället träffat buken eftersom den rikoschetterat mot en grind.
Tingsrätten ifrågasätter om det var en riktig första åtgärd att göra som polismannen, nämligen att gå fram och ställa sig vid grinden med dragna tjänstepistoler riktade mot 22-åringen. Han borde enligt gällande regler i stället ha skaffat sig mer information, försökt vinna tid genom att förhandla, avvaktat förstärkning och försökt hålla den unge mannen under uppsikt på ett mindre provokativt sätt.
Tingsrättens samlade bedömning blir att polismannen befann sig i en nödvärnssituation. 22-åringen befann sig uppenbarligen i ett oberäkneligt och aggressivt tillstånd innan han sprang mot polismannen. Han hade dessutom tidigare upprepade gånger hotat att döda polismännen.
Tingsrätten anser att ansvaret för hur insatsen genomfördes och avlöpte inte kan tillskrivas polismannen. Detta i en situation där den avsevärt mer erfarne insatschefen samtidigt hade dragit sitt tjänstevapen.
Det våld som polismannen avsett att tillgripa var inte uppenbart oförsvarligt, anser tingsrätten. Inte heller var det uppenbart oförsvarligt att skjuta, oavsett den risk för rikoschett som grinden utgjorde.
Tingsrätten har inte funnit att polismannen handlat oaktsamt i något avseende, skriver TT.