Vinterväglag och trafikolyckor

Två singelolyckor har inträffat på E20 under lördagsmorgonen. Den ena vid Glanshammar, där en personbil med tre personer voltade och hamnade på rätt köl igen. Ambulans var efter klockan nio på väg till platsen och det var begränsad framkomlighet på E20 vid Glanshammar. Den andra trafikolyckan inträffade vid halv niotiden, då en lastbil med släp körde av vägen i höjd med Sandstubbetorp i Hallsbergs kommun.