Polismännens insats kunde gått till på bättre sätt enligt Örebro tingsrätt

Tingsrätten friar polisen som sköt 22-åringen, men tycker att man bör bedöma både pappans och poliskollegornas uppgifter med viss försiktighet. Pappans för att han har känslomässigt engagemang och poliskollegorna med tanke på de relationer som uppstår i ett arbetslag.

Den 34-åriga polis som stått åtalade för dödsskjutningen i Lindesberg i mars förra året friades från brott. Åtalet ogillades eftersom tingsrätten ansåg att polisen handlat i nödvärn. Åklagaren Per Lind vill inte kommentera domen innan han har bestämt sig för om han ska överklaga den eller inte. Föräldrarna till 22-åringen säger att om inte åklagaren överklagar domen kommer de att göra det.